Klaire' Clinic

+66(0) 2 714 3446 klaire_clinic@hotmail.com

 
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY

 

 

 

We are the specialist in Anti-Aging Medicine

     แคลร์คลินิกเวชกรรม เป็นคลีนิกที่เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging medicine) ซึ่งคือศาสตร์การแพทย์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันและรักษาอาการแห่งวัย หรือโรคที่มีสาเหตุจากความเสื่อมของร่างกาย ด้วยโปรแกรมการดูแลทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งรวมถึงการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดระดับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และระดับฮอร์โมน (Hormone) ในร่างกาย และที่แคลร์คลินิกเราวิเคราะห์ผลการตรวจด้วยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง โดยให้ความสำคัญในการตรวจอย่างละเอียดเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้โปรแกรมการดูแลรักษาการแก้ปัญหา และการให้คำแนะนำที่เหมาะสม ตรงจุดที่สุดแก่คุณ

 

 

What make our treatment better for you?

     ที่แคลร์คลีนิก เรามีความเชื่อว่าการดูแลรักษาแบบธรรมชาติจะนำมาสู่ผลลัพธ์ในระยะยาว ดังนั้นความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยของเราจึงแตกต่างด้วยการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Approach) ที่ไม่มุ่งเน้นเพียงการใช้เคมีเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษา หากแต่เราเลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ร่วมกับวิธีการดูแลแบบธรรมชาติบำบัดที่มีการค้นคว้าวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับโลก จึงมั่นใจได้อย่างสูงสุดด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย โปรแกรมของแคลร์คลีนิกจึงเป็นมากกว่าแค่การดูแลรักษาแบบผิวเผินเพื่อผลระยะสั้น แต่ว่าเป็นการดูแลที่มาจากวิสัยทัศน์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงศักยภาพทางธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวคุณ

 

 

 

Klaire' Clinic

110/11 ซอยเอกมัย 10 แยก 6
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร :+66(0) 2 714 3446
แฟ๊กซ์ :+66(0) 2 714 3445
อีเมล์: klaire_clinic@hotmail.com
เว็ปไซต์ : www.klaireclinic.com

Contact Us

Send Message

Copyright © 2010–2019 klaireclinic.com All rights reserved. Design by WebDesignThai.com | Admin