Klaire' Clinic

+66(0) 2 714 3446 klaire_clinic@hotmail.com

 
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY

Intravenous (IV) Nutrient Therapy


 

     การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ คือการให้สารอาหาร ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน เข้าทางหลอดเลือดดำโดยตรง โดยไม่ผ่านทางเดินอาหารสามารถลดปัญหาการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากความบกพร่องของประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร สาเหตุ เช่น การผลิตเอนไซม์ไม่เพียงพอ ลำไส้มีภาวะอักเสบ หรือการได้รับสารพิษต่างๆผ่านการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า การให้สารอาหารทางหลอดเลือดโดยตรงยังทำให้ระดับสารอาหารในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเพียงพอที่จะรักษาภาวะหรือความผิดปกติบางประการของร่างกายได้อีกด้วย โดยบริการนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะทำการตรวจประเมินทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาความผิดปกติก่อน จากนั้นจึงให้การรักษาที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละบุคคลเพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นและปลอดภัย 

ประโยชน์ของการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ 

   • เป็นการให้สารอาหารแก่เซลล์โดยตรง
   • ลดปัญหาการขาดสารอาหารจากการที่ลำไส้ดูดซึมอาหารไม่เพียงพอ
   • เห็นผลการรักษารวดเร็วกว่าการรับประทานวิตามิน
   • ใช้รักษาภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง
   • กำจัดสารพิษและโลหะหนักในร่างกาย

 

ภาวะที่อาจรักษาได้ด้วยการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ

   • ภาวะก่อนและหลังการผ่าตัดเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย ทำให้การฟื้นตัวเร็วขึ้น
   • ลดการปวดและภาวะเครียดจากการผ่าตัด
   • โรคติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัส
   • การกำจัดโลหะหนักในร่างกาย
   • การกำจัดสารพิษในร่างกาย
   • อาการอ่อนเพลียหรืออาการปวดเรื้อรัง
   • ปวดศีรษะไมเกรน
   • ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง
   • โรคหลอดเลือดหัวใจและไขมันในเลือดสูง
   • โรคความดันโลหิตสูง
   • เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย

 

Klaire' Clinic

110/11 ซอยเอกมัย 10 แยก 6
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร :+66(0) 2 714 3446
แฟ๊กซ์ :+66(0) 2 714 3445
อีเมล์: klaire_clinic@hotmail.com
เว็ปไซต์ : www.klaireclinic.com

Contact Us

Send Message

Copyright © 2010–2020 klaireclinic.com All rights reserved. Design by WebDesignThai.com | Admin