Klaire' Clinic

+66(0) 2 714 3446 klaire_clinic@hotmail.com

 
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY

Bio-identical hormone replacement


 

     เมื่ออายุขึ้น 35 ปี การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนถือเป็นเรื่องที่พบทั่วไปที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่อาการต่างๆ รวมถึง ระดับพลังงานลดลง ผิวพรรณเปลี่ยนแปลง มวลกล้ามเนื้อลดลง ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น กระดูกบาง ความจำลดลง นอนหลับยากขึ้น หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า อีกทั้งความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆที่มากขึ้น เช่น ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอก หรือมะเร็ง

 

     การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนที่มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมนธรรมชาติของมนุษย์ (Bio-identical Hormone Replacement Therapies:  BHRT) เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียง และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุดโดยการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด และปรับระดับฮอร์โมนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญจะส่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด 

 

 

 

Klaire' Clinic

110/11 ซอยเอกมัย 10 แยก 6
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร :+66(0) 2 714 3446
แฟ๊กซ์ :+66(0) 2 714 3445
อีเมล์: klaire_clinic@hotmail.com
เว็ปไซต์ : www.klaireclinic.com

Contact Us

Send Message

Copyright © 2010–2020 klaireclinic.com All rights reserved. Design by WebDesignThai.com | Admin