Klaire' Clinic

+66(0) 2 714 3446 klaire_clinic@hotmail.com

 
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY

ปลอดเชื้อ ปลอดภัย มั่นใจในแคลร์คลินิก


 

ที่แคลร์คลินิกเวชกรรม "ความปลอดภัย" ของผู้รับบริการและบุคคลากร คือสิ่งสำคัญที่สุด

ห้องดริป (IV Room) หรือห้องให้สารทางหลอดเลือดเป็นอีกห้องที่เราให้ความสำคัญในการฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกคนทั้งผู้มารับบริการและบุคคลากรทางการแพทย์ หลังการใช้ห้องทุกๆครั้ง เราจะทำการฆ่าเชื้อภายในห้องทันที ด้วยวิธีการที่ได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถกำจัดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรียได้จริง ได้แก่

 

1. การฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อน : ใช้สำหรับทำความสะอาดผ้าปูเตียง, ผ้าคลุมเก้าอี้, ปลอกหมอน รวมถึงผ้าห่ม ถูกอบด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนนำไปซัก   

 

 

 2. การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C : ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อที่เกาะอยู่ตามอุปกรณ์เครื่องใช้, เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงพื้นผิวภายในห้อง

 

3. การฆ่าเชื้อด้วยโอโซน : ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่ลอยในอากาศภายในห้อง

 
 ด้วยมาตรการเหล่านี้ ทำให้ห้องดริปของเรามีความปลอดจากเชื้อโรค ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ

      

Klaire' Clinic

110/11 ซอยเอกมัย 10 แยก 6
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร :+66(0) 2 714 3446
แฟ๊กซ์ :+66(0) 2 714 3445
อีเมล์: klaire_clinic@hotmail.com
เว็ปไซต์ : www.klaireclinic.com

Contact Us

Send Message

Copyright © 2010–2020 klaireclinic.com All rights reserved. Design by WebDesignThai.com | Admin